Livscoachning

Vilket resultat vill du ha

Livscoachning

Livscoachning innebär att få hjälp med det som hindrar dig från att leva ditt liv som du innerst inne längtar efter. Som Viktcoachernas Livscoach hjälper jag dig med det som begränsar dig i ditt liv idag. Visste du att det som du upplever som problem idag till stor del kommer från händelser i din barndom?

Vilka problem har du idag? Vad stämmer in på dig?

 • Är du rädd för att misslyckas, eller lyckas?
 • Vågar du inte ta så mycket plats som du vill?
 • Tröstäter du?
 • Tar du på dig för mycket ansvar

Här kan du läsa mer om problem och livscoachningen.

Det kanske rentav är flera som är passar in på dig. När du som barn råkade ut för obehagliga situationer anammade du ett försvar för att skydda dig. Detta försvar kanske rentav räddade livet på dig som barn. Men när du har det med dig upp i vuxen ålder är det begränsande. Om det är ett djupt sår så har det definitivt följt med dig till vuxen ålder. Vilka symptom på detta stämmer in på dig?

 • Du känner att du är mindre värd än andra
 • Du har svårt att älska dig själv
 • Du känner att dina behov inte är så viktiga
 • Du tror alltid att det värsta ska hända
 • Du har ofta känslor av skuld och skam

Här kan du läsa mer om försvaren, symptom och livsocoachningen

Så vad behöver du för att komma vidare i ditt liv? Vad stämmer in på dig?

 • Jag behöver lära mig sätta gränser
 • Jag behöver uppgradera mitt eget värde
 • Jag behöver acceptera mig själv precis som jag är
 • Jag behöver ta mer plats

Här kan du läsa mer om behov och livscoachningen

Vilka resultat vill du ha? Vad stämmer in på dig?

 • Jag vill känna mig fri i min kropp
 • Jag vill kunna sätta sunda gränser med kärlek och omtanke om mig och andra
 • Jag vill känna trygghet med mig själv

Här kan du läsa mer om resultat och livscoachningen