Symptom

Symptom på att du kan ha (o)sanningar från barndomen som påverkar dig

 • Du känner att du är mindre värd än andra
 • Du har svårt att älska dig själv
 • Du har alltför stor respekt för auktoriteter
 • Du känner att dina behov inte är så viktiga
 • Du har svårt att sätta gränser
 • Du upplever en otrygghet med dig själv
 • Du tror alltid att det värsta ska hända
 • Du vågar inte visa hela dig p.g.a. rädsla att bli bedömd
 • Du överpresterar
 • Du har svårt att lita på din intuition
 • Du tar för stort ansvar för andra
 • Du har lätt för att känna skam och skuld

Känner du igen dig i något av detta? Det kanske rentav är flera som är passar in på dig. När du som barn råkade ut för obehagliga situationer anammade du ett försvar för att skydda dig. Detta försvar kanske rentav räddade livet på dig som barn. Men när du har växt upp är det begränsande. Om det är ett djupt sår så har det definitivt följt med dig till vuxen ålder. Jag ska gå igenom de 5 olika försvaren lite kort.

Rätten att EXISTERA

Och kanske har du blivit hjälpt av terapi. Att tala om det som hänt gör att det kommer upp till ytan och undan för undan inte gör lika ont längre. Men många vågar inte gå hela vägen. Rädslor för reaktioner som ångest, panikattack mm kan göra att man inte vågar. Då är hypnos ett bra verktyg. Jag tänkte utbilda mig till hypnosterapeut men jag ändrade mig när jag lärde mig andra verktyg att komma åt dessa saker.