Villkor & Integritetspolicy

Viktcoacherna

Villkor & Integritetspolicy

Villkor & Integritetspolicy informerar om de villkor som gäller för dig som gör en beställning hos oss. Och hur vi hanterar datalagring av personuppgifter.

1 ALLMÄNT
Nedanstående villkor gäller när du som kund handlar på sajten viktcoacherna.se. Viktcoacherna/Helene Lilja Livscoach nedan kallat Viktcoacherna. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning. Genom att beställa godkänner du våra villkor.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Viktcoacherna.com vid den tidpunkt då du gör din beställning.

2 KÖP/BESTÄLLNING
Ett köp har skett när du som kund har fått en beställningsbekräftelse till den e-postadress du uppgivit, under förutsättning att du har försett Viktcoacherna med din rätta e-postadress. Vi rekommenderar dig att spara beställningsbekräftelsen för att ha till hands vid eventuell kontakt med vår kundservice. För att handla på sajten viktcoacherna.se måste du vara 18 år.

3 PRIS
3.1. De priser som anges på sajten viktcoacherna.se är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (25%).

3.2. Alla paket skickas med PostNord inom Sverige. För frakt utanför Sverige men inom EU tillkommer gängse fraktkostnad. För beställningar utanför EU tillkommer införselmoms och tullavgift enligt för varje land gällande villkor. För beställningar med leverans utanför EU, vänligen kontakta oss. på info@viktcoacherna.se

4 BETALNING
4.1. STRIPE KORTBETALNING
Efter initial kontakt med viktcoacherna skickas en länk så du kan betala tryggt och säkert med Stripes betallösning utan avgift. Läs mer om Stipe på deras hemsida www.stripe.com

4.3 RABATTKODER
Vid användning av eventuella rabattkoder anges den vid beställning.

5 LEVERANS
Varor som finns i lager levereras normalt inom 2-5 vardagar efter det att Viktcoacherna har mottagit din beställning. I de fall en vara är slut i lager är leveranstiden längre. Vi återkopplar alltid så fort som möjligt ifall leveranstiden beräknas bli längre än normalt. Varorna levereras till dig av PostNord. Om du inte får din beställning till det förväntade leveransdatumet – kontakta kundservice via info@viktcoacherna.se

5.1. LEVERANSFÖRSENINGAR
Ibland uppstår leveransförseningar utom Viktcoachernas kontroll. Det kan till exempel ske på grund av problem hos våra leverantörer eller att PostNord har förlängda leveranstider. Om det inträffar, frånsäger sig Viktcoacherna allt ersättningsansvar till dig som kund för den eventuella skada som förseningen kan ha åstadkommit. Viktcoacherna meddelar alltid dig om leveransen drar ut på tiden.

5.2. TRANSPORTRISKEN
Din order skickas med PostNord. Skulle ditt paket mot förmodan komma bort eller skadas under frakten till dig står Viktcoacherna för detta, förutsatt att du kan bevisa att det är vad som har skett. Vid en eventuell retur till Viktcoacherna är det du tillsammans med PostNord som står för fraktrisken.

5.3. SKADAT GODS
När du får hem din order i brevlådan är det viktigt att du omedelbart tittar igenom paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till PostNord. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Meddela Viktcoacherna så fort som möjligt efter att du konstaterat skadan.

6 ÅNGERRÄTT
Enligt Distansavtalslagen har du som kund (privatperson) rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har gjort din beställning/mottagit varan/tjänsten och utan någon speciell anledning. Om du vill ångra ditt köp, meddela oss alltid skriftligen genom att skicka e-post till info@viktcoacherna.se inom 14 dagar efter att du gjort din beställning/tagit emot varan/tjänsten. Du har därefter ytterligare 14 dagar på dig att returnera varorna i enlighet med avsnitt 7 (Returer och reklamationer) nedan. Ångerrätt gäller endast om du kan återlämna varan i oanvänt och oskadat skick. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte företag.

7 RETURER OCH REKLAMATIONER
7.1. RETUR
Vid åberopande av ångerrätten bekostar du själv returfrakten och ansvarar för att returen kommer fram. Skriv alltid namn, adress samt vad ärendet gäller och skicka med detta tillsammans med de returnerade varorna. Vi återbetalar alltid hela summan för de returnerade varorna (förutom returkostnaden) och detta sker snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. För försändelse som inte lösts ut, utan gått i retur till Viktcoacherna, debiteras en avgift om för närvarande 150 kr för att täcka våra omkostnader.
Viktcoacherna garanterar en fullständig återbetalning i enlighet med avsnitt 6 (Ångerrätt), under förutsättning att alla varor returneras i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att varorna inte får ha skadats och/eller ändrats och att originalförpackningar med lappar och etiketter är intakta. Returnera varan i sitt ursprungliga emballage.

7.2. REKLAMATION
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig vara ska du meddela Viktcoacherna om detta via e-post info@viktcoacherna.se snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter mottagen leverans. Om anmälan görs senare kan Viktcoacherna inte ta ansvar för skadan. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då Viktcoacherna inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Du returnerar varan i enlighet med avsnitt 7.1. (Retur) ovan. Meddela alltid Viktcoacherna om att en vara är på väg och skriv också alltid namn, adress samt vad ärendet gäller och skicka med detta tillsammans med reklamationen. För varor som vi bedömer vara skadade eller felaktiga gör Viktcoacherna en fullständig återbetalning. Viktcoacherna betalar din returkostnad vid reklamationsärenden förutsatt att det har överenskommits på förhand.

8 ÅTERBETALNING
Om du utnyttjat din ångerrätt ska Viktcoacherna göra en återbetalning, snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan och vi kompenserar dig med ett belopp som motsvarar standardfraktkostnaden enligt vikten på varorna.

Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer återbetalning ske med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället snarast.

9 GARANTI
Kvalitet är oerhört viktigt för oss, så skulle något inte motsvara dina förväntningar, hör av dig så att vi får en chans att hjälpa dig!

10 RESERVATIONER
10.1. ALLMÄNT
Viktcoacherna reserverar sig för ändringar i priser till följd av felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.

Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

10.2. FORCE MAJEUR
Skulle oförutsedda händelser som ligger utanför Viktcoachernas kontroll inträffa (exempelvis krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och andra jämförbara händelser) och dessa händelser gör att Viktcoacherna inte kan hålla sitt avtal till dig som kund, befrias Viktcoacherna från detta p.g.a. ovanstående anledningar.

11 INTEGRITETSPOLICY
Vi värnar om din personliga integritet. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

När du lägger din beställning hos Viktcoacherna uppger du dina personuppgifter. I samband med slutförandet av din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Vi följer den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation), i vår behandling av personuppgifter. Nedan förklaras hur vi samlar in och använder din personliga information samt dina rättigheter gällande den informationen.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Ändamål

 • För att kunna hantera beställning/ köp.
 • För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden.
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster gentemot dig som kund.
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Behandlingar som utförs

 • Leverans – inklusive avisering och kontakter rörande leveransen.
 • Hantering av betalning.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i  digitala kanaler, inklusive sociala medier).
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.
 • Genomförande och hantering av deltagande i tävlingar.
 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga.
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra villkor.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress). 
 • Din korrespondens och feedback avseende produkter och tjänster.
 • Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund

 • Fullgörande av köpeavtalet. Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt köpeavtalet.
 • Rättslig förpliktelse. Insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag för att fullfölja vår rättsliga skyldighet och för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att
 • hantera kundserviceärenden.
 • hantera ditt deltagande i tävlingar.
 • utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod

 • Till dess att köpet har genomförts (inklusive betalning och leverans) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att
 • kunna hantera eventuella reklamationsärenden,
 • kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system,
 • kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
 • Till dess att kundserviceärendet har avslutats.
 • Under den tid som abonnemanget pågår.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in de uppgifter du själv lämnar till oss, eller uppgifter utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Transporter.
2) Betallösningar.
3) Marknadsföring.
4) IT-tjänster.
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Våra personuppgiftsbiträden behöver lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.
Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter.
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter gällande din personliga information
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig har du rätt att begära få tillgång till uppgifterna (s.k. registerutdrag). Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post info@Viktcoacherna.com. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

COOKIES
Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies “kakor” är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Det finns två typer av cookies: Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats. Sessionscookies försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att erbjuda sina besökare bästa möjliga upplevelse.

På Viktcoacherna.se använder vi följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

12 ÖVERLÅTELSE
Viktcoacherna förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan/tjänsten.

13 KLAUSULERS GILTIGHET
Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

14 INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER
Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt på Viktcoacherna.se tillhör Viktcoacherna/Helene Lilja Livscoach. All användning av Viktcoacherna.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Viktcoacherna/Helene Lilja Livscoach.

15 ÖVRIGT
Viktcoacherna följer konsumentköplagen och Svensk Distanshandels rekommendationer. Mer information om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen finns här:
www.konsumentverket.se
www.arn.se 
Vid en eventuell tvist följer Viktcoacherna alltid ARN:s rekommendationer.

Har du en specifik fråga om villkor som du inte hittar svaret på här, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@Viktcoacherna.se

Viktcoacherna/Helene Lilja Livscoach
Litslena Hällby Gård 42
749 50 Ekolsund
Sverige